Текст в модальном окне.
Статья президента ЕАП Геннадия Пампухи в еженедельнике «Украина Бизнес Ревю»
Aug 25 2011

В своей статье Геннадий Пампуха пишет, что сегодня растущее значение приобретает интеграция Украины в Европу не только в экономическом, но и в юридическом аспекте. В развитых западных странах институт арбитража широко используется уже более ста лет, не вызывая ни у кого сомнений о преимуществах его функционирования.

Постоянно действующий третейский суд «Страховой» при Всеукраинской общественной организации «Всеукраинская Третейская Лига» создан для компетентного, быстрого и эффективного рассмотрения споров или примирения лиц, которые к нему обратились, именно в страховой и финансовой сферах деятельности. С февраля 2011 года в МКАС при Европейской Арбитражной Палате открыта новая специализированная секция по рассмотрен В своей статье Геннадий Пампуха пишет, что сегодня растущее значение приобретает интеграция Украины в Европу не только в экономическом, но и в юридическом аспекте. В развитых западных странах институт арбитража широко используется уже более ста лет, не вызывая ни у кого сомнений о преимуществах его функционирования.

Постоянно действующий третейский суд «Страховой» при Всеукраинской общественной организации «Всеукраинская Третейская Лига» создан для компетентного, быстрого и эффективного рассмотрения споров или примирения лиц, которые к нему обратились, именно в страховой и финансовой сферах деятельности.

С февраля 2011 года в МКАС при Европейской Арбитражной Палате открыта новая специализированная секция по рассмотрению страховых и финансовых споров.

 

 

Новий спеціалізований арбітраж

На сьогоднішній день зростаючого значення набуває інтеграція України в Європу не тільки в економічному, а й в юридичному напрямі. В розвинених країнах інститут арбітражу широко використовується вже понад 100 років, не викликаючи сумніви у бізнесменів стосовно переваг використання даного інституту.
В умовах підвищення самосвідомості та розвитку демократичних процесів у соціальній сфері споживання, в тому числі й страхових послуг, дуже важливими стають приклади саморегулювання. Нового значення набуває розгляд спорів між учасниками страхового ринку, коли не Верховна Рада, Кабінет Міністрів чи Держфінпослуг регламентують діяльність суду, а безпосередні учасники ринку страхових та фінансових послуг мають можливість вільно обирати арбітраж (третейський суд) та самостійно призначити арбітра, професіоналізму та компетенції якого обидві сторони довіряють.
Розгляд спорів у третейському суді у порівнянні з розглядом у державному суді має ряд позитивних особливостей, а саме:
 швидкість вирішення спорів (суд виносить рішення протягом не більше двох місяців з дня обрання третейського судді),
 можливість закінчення спору шляхом укладення мирової угоди на всіх стадіях процесу,
 обрання арбітрів здійснюється сторонами самостійно із затвердженого списку третейських суддів, зареєстрованого Міністерством юстиції України,
 сторони економлять кошти (третейський сбір сплачується одноразово), крім того, рішення третейського суду є остаточним, відсутні апеляційна та касаційна інстанції,
 рішення третейського суду, прийняте відповідно до його компетенції у цивільних чи господарських справах, є обов'язковим до виконання,
 рішення, не виконане добровільно, підлягає примусовому виконанню уповноваженими державними органами відповідно до Закону України «Про виконавче впровадження».
Фактично всі учасники страхового ринку знають про позитивний банківський досвід вирішення спорів у третейських судах. За останні три роки неодноразово обговорювалося створення в альтернативній державній системі розгляду й врегулювання спорів інституту медіації та омбудсмену, але законодавчо обґрунтовано тільки розгляд спорів у третейських судах, а саме: затверджено регламент суду, положення про третейський сбір та склад арбітрів, що затверджує Міністерство Юстиції. Таким чином, третейський суд має офіційний юридичний статус.
Постійно діючий третейський суд «Страховий» створено при Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнська Третейська Ліга» для розгляду та вирішення будь-яких спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин, підвідомчих третейському суду. Метою створення є забезпечення компетентного, швидкого та ефективного розгляду спорів чи примиренні осіб, що до нього звернулися, саме у страховій та фінансовій сферах.
Третейський суд здійснює свою діяльність на принципах повної конфіденційності, добровільності, гласності та самофінансування.
Основними завданнями діяльності третейського суду є:
- захист прав i охоронюваних законом інтересів юридичних осіб, об'єднань юридичних осіб, громадян-пiдприємцiв, а також фізичних осіб, якi є сторонами третейського розгляду, шляхом розгляду i вирішення майнових та немайнових споров мiж юридичними особами та/або громадянами-пiдприємцями чи фізичними особами;
- сприяння здійсненню юридичними особами та громадянами-пiдприємцями законної господарської, іншої економічної діяльності;
- удосконалення системи третейського судочинства, підвищення правової культури суб'єктів господарювання та громадян;
- сприяння побудові в Україні правової держави.
Ефективність діяльності третейського суду визначається рядом принципів, що регламентують діяльність суду. Зокрема, це такі принципи, як законність, незалежність третейських суддів, рівність всіх учасників третейського розгляду, принцип самоврядування, обов'язковості для сторін рішень третейського суду та добровільності.
У вересні 2011 року набуде чинності закон про Європротокол, прийнятий до Євро-2012, відповідно до якого водії застрахованих транспортних засобів зможуть самостійно заповнити спеціальний бланк, надати його страховій компанії для відшкодування збитку, не очікуючи представників ДАІ. Введення в українську практику поняття європротоколу призведе до появи великої кількості спорів безпосередньо між самими учасниками страхового ринку, коли при розгляді регресних позовів за наслідками ДТП у суді, будуть зустрічатися 2 страхові компанії - винного та постраждалого. Для страхових компаній, що надають послуги з автострахування, передача таких спорів на розгляд до спеціалізованого третейського суду буде значно економити час та фінансові витрати.
Унікальність ПДТС «Страховий» при Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнська третейська ліга» та його відмінність від інших подібних інститутів полягає у наявності спеціальної професійної підготовки третейських суддів (професійних юристів, фахівців у сфері страхування), а саме, проводяться спецкурси для навчання й підвищення кваліфікаційного рівня третейських суддів. Лекції читають Мазурок В.А. - суддя Судової палати з цивільних справ Верховного Суду України у відставці, Філонюк О.Ф. - Голова Ради Ліги страхових організацій України, Зацерковна Т.М - заслужений економіст України, та ін.
Розуміючи значення компетентного та професійного розгляду подібних спорів у ПДТС «Страховий», провідні страхові компанії підписали Меморандум про співпрацю учасників страхового ринку у сфері застосування альтернативних методів вирішення спорів, що може дозволити страховим компаніям:
1. Розглядати спори між учасниками страхового ринку в ПДТС «Страховий», до складу якого входять акредитовані спеціалісти з розгляду саме страхових та фінансових спорів, арбітри з великим досвідом розгляду цивільних спорів, судді Верховного Суду України у відставці.
2. Прискорити та спростити процес розгляду спору при зверненні у ПДТС «Страховий», на відміну від державної судової системи, а також заощадити кошти на судові витрати, оскільки рішення третейського суду остаточне та не має апеляційної і касаційної інстанції.
3. ПДТС «Страховий» стане професійною перешкодою для фактів шахрайства у страховій сфері.
ПДТС «Страховий» - це новий крок у сфері альтернативного вирішення спорів, що оперативно реагує на зміни в законодавстві й враховує специфіку фінансового та страхового ринку.
Приказка нагадує про те, що в суд краще не попадати, але арбітраж - демократичний суд світового значення, де можна захистити себе та свою компанію. Разом з Лігою страхових організацій України ми зуміли матеріалізувати зручний, ексклюзивний, а головне, легітимний продукт для охорони Ваших інтересів.
Успіхів у бізнесі!

З повагою, президент ВГО «Всеукраїнська третейська ліга»
Пампуха Геннадій Геннадійович